Εισαγωγικό Factoring

Διαχείριση, είσπραξη, έλεγχος φερεγγυότητας και υπό προϋποθέσεις κάλυψη πιστωτικού κινδύνου, Αγοραστών με έδρα την Ελλάδα για απαιτήσεις Προμηθευτών εξωτερικού

Πλεονεκτήματα

Ανάληψη της διαδικασίας είσπραξης των τιμολογίων

Ανάληψη της διαδικασίας είσπραξης των τιμολογίων Προμηθευτών εξωτερικού προς αγοραστές στην Ελλάδα, για λογαριασμό Export Factors του εξωτερικού

Συνεχής αξιολόγηση της συναλλακτικής συμπεριφοράς των αγοραστών

Συνεχής αξιολόγηση από την Pancreta Factors ενημερώνοντας τον Export Factor για οποιαδήποτε αρνητική συναλλακτική συμπεριφορά ή παρέκκλιση της συμφωνημένης πιστωτικής πολιτικής

Ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου

Ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου Αγοραστών από την Pancreta Factors

Όροι και προϋποθέσεις

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  1. Είσπραξη
  2. Αξιολόγηση Αγοραστών
  3. Ανάληψη Πιστωτικού Κινδύνου (δυνητικά)
Κόστη
  • Προμήθεια Διαχείρισης, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας των εκχωρούμενων απαιτήσεων και αφορά στην αμοιβή του Πράκτορα για τη διαχείριση και είσπραξη των απαιτήσεων αυτών

Πώς θα το αποκτήσετε;

1
Πραγματοποιούμε συνάντηση με σκοπό τη διερεύνηση των αναγκών της επιχείρησής σας
2
Εξετάζουμε τις ανάγκες σας και προτείνουμε Πράκτορα για συνεργασία με τον Προμηθευτή σας
3
Υπογράφουμε την αναγγελία εκχώρησης και ενεργοποιούμε άμεσα τη συνεργασία