Η Pancreta Factors μέλος της FCI

Δημοσιεύτηκε στις:

05 Φεβρουαρίου, 2024

Η Pancreta Factors, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της στις αρχές του 2024 ως εταιρεία 100% θυγατρική της Παγκρήτιας Τράπεζας, γίνεται το 6ο μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Αντιπροσώπευσης του Factoring FCI, στην Ελλάδα.

Η FCI, ιδρύθηκε το 1968 ως μη κερδοσκοπική παγκόσμια ένωση και σήμερα αντιπροσωπεύει περισσότερα από 400 μέλη σε 90 χώρες. Μέσω του δικτύου της, η FCI παρέχει στα μέλη της τη δυνατότητα συνεργασίας για διασυνοριακές συναλλαγές factoring μέσω ειδικής πλατφόρμας, εφαρμόζοντας κοινούς κανόνες για την εύρυθμη συνεργασία. Επιπλέον η Ακαδημία της FCI παρέχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και πιστοποίησης του προσωπικού των μελών της μέσω ειδικών σεμιναρίων και προγραμμάτων σπουδών.

Μένοντας πιστή στο όραμά της και με στόχο να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στους πελάτες της, η Pancreta Factors μέσω του δικτύου της FCI, είναι πλέον σε θέση να παρέχει υπηρεσίες factoring που συμβαδίζουν με τις σύγχρονες τάσεις της παγκόσμιας αγοράς.

Επιπλέον, μέσω της συνεργασίας με άλλα μέλη του δικτύου της FCI, επεκτείνει τις υπηρεσίες της και στο Διεθνές Factoring, συμπεριλαμβανομένου του Εξαγωγικού Factoring Με και Χωρίς Δικαίωμα Αναγωγής αλλά και του Εισαγωγικού Factoring.

Μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα Διεθνούς Factoring εδώ.

Μάθετε περισσότερα για την FCI εδώ.